Startside | Slektssider | Langestrand | Andre interesser | Tidligere oppdateringer Langestrand
Opp
Kart og innbyggere
Kart og bilder 1879

Langestrand

Bydelen Langestrand i Larvik ligger på vestsiden av fjorden på veien ut mot Brunlanes og Stavern. Den hever seg i terrasser opp mot ryggen av raet som omkranser hele Larvik og skiller byen fra Farris.

I de eldre delene av bydelen finner vi igjen gatemønstre fra kart datert ned til den siste delen av 1600 tallet. Gjennom sin mer enn 300 år lange historie har denne bydelen aldri hatt en bybrann, og modernisering av eiendommene har ikke fått gjort uopprettelige skader.

Larvik kommune har innført en vernesone for bydelen og riksantikvaren vurderer hele bydelen som et fredningsverdig område.

Langestrands bebyggelse er på to gamle Brunlanesgårder, Jordfallen og Damsbakken, og av denne grunn av bydelen underlagt Brunlanes frem til 1820.

Om navnet kommer av den opprinnelige lange stranda fra fjellet ved Langestrands bad og til Tollerodden, eller om det er den første jernverkseieren Nils Lange som har gitt navet er ukjent. (Langes strand eller den lange stranda).

Den første husklynga kom til samtidig med jernverket til Lange på 1500 tallet. Da grevskapet ble opprettet i 1671 var det bare et snes hus her, men utviklingen gikk fort og i 1726 finner vi 66 hus i ekstraskatten.

"Sotingær" og Republikk

Opp gjennom århundrene har bydelen hatt et tett forhold til industrien på begge sider av ælva. Fritzøeverks historie er tett sammenvevet med med innbyggerne på Langestrand og Jernverket var som en stat i staten. Fram til 1819 har området egen jurisdiksjon, kirke og menighet - noen som har gitt det folkelige navnet  - Republikken Langestrand.

"Sotingær" er fortsatt et kallenavn på befolkningen og dette er arven fra de tidligste generasjoner som bodde i røken og soten fra røstnings bålene på batteristranda og under røyken fra masovnene når nordavinden feide over bydelen.


Tegning fra 1860-1870 (Fotografisk copyright (C) Yngve Rakke)

Jeg ønsker å presente innbyggerne på Langestrand gjennom folketellingene og kart fra 1802, 1820 og 1879. Du finner dem på underliggende sider. Etter hvert som jeg får bekreftet hvilke hus som hvilke på kartene kan du bruke dem for å finne hvem som bodde hvor.

Jeg kommer også til å bruker kartet fra 1879 som grunnlag for en tilsvarende fotografisk rundtur slik en kan hvordan husene ser ut i dag.