Startside | Slektssider | Langestrand | Andre interesser | Tidligere oppdateringer Slektssider
Brønngata 6
Røsserne - en antavle
Slektsgårder

 

 

 

Familien Hans Severin Sørensen ca 1912
fra venstre Grete Marie Henriksen, Henrikke Severine, Grethe Katinka, Søren Henrik (Henken), Hans Melgaard, Hans Severin Sørensen, Edle Marie og Harald Georg

 

Slektssider

Jeg har valg å lage tre fremstillinger om slekten min.

Den ene er relatert til hjemmet mitt på Langestrand, Brønngata 6, og den andre "Røsserne på Langestrand" er en anetavle over min slekt. Den siste delen er en presentasjon av de fire gårdene som mine aner på mors og farssiden kommer fra i Brunlanes, Tjølling, Sandar og Lardal.

Røsserne på Langestrand er anetavlene over de personer som stammer fra Hans Larsøn fra Tvedalen i Brunlanes og fra Tyge Andersen fra Randers i Danmark bosatt i Brønngata 6 og deres inngiftede slekter.

Brønngata 6 er historien om eiendommen jeg er bosatt på og naboeiendommene som har vært i familienes eie. Jeg har også tatt med informasjon om slektsgårdene som er knyttet til familien både på min mors og fars side.